iTutor
reklamace
 
Reklamaci zjištěné vady lze uplatnit na e-mailu podpora@kontis.sk či na tel. čísle +421 2 555 716 30.
Při reklamaci vždy musíte uvést následující údaje:
  • číslo faktury zakoupených a reklamovaných kurzů
  • přesný popis zjištěné závady, tzn. slovní popis závady, čeho se závada týká (název kurzu, stránka kurzu apod.), jakou aktivitou byla způsobena, jakou chybovou hlášku kterou systém zobrazuje, printscreen obrazovky s chybou, technické prostředky zákazníka, na kterých se chyba vyskytuje (operační systém, verze prohlížeče apod.)
Prodávající si popřípadě vyžádá další doplňující údaje o závadě a po jejich dodání rozhodne o oprávněnosti reklamace nejpozději do tří pracovních dnů a vyrozumí zákazníka elektronickou poštou či telefonicky, pokud nebude dohodnuto jinak. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.