iTutor
o portálu
 
Portál iTutor umožňuje zakupovat licence elektronických kurzů. Na jednu zakoupenou licenci může elektronický kurz studovat jeden uživatel, doba přístupu do zakoupeného kurzu je vždy vyznačena u konkrétního prodávaného kurzu, obvykle se jedná o 1 rok. Kurzy se studují přes Internet ve studijním prostředí, které je zákazníkovi zpřístupněno po zakoupení kurzu.
Dodavatel
Kontis Slovakia s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, IČO 35878959, DIČ 2021791475, IČ DPH SK2021791475
Kontis patří mezi největší dodavatele e-learningových řešení ve střední Evropě, kurzy studuje v jeho systémech již více jak 600 000 registrovaných uživatelů, více na www.kontis.sk.
Ochrana osobních dat
Veškeré informace o vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. Veškeré informace poskytnuté uživatelem budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 428/2002 Zb. o ochraně osobních údajů. Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu iTutor, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na info@kontis.sk.
Využití kurzů mimo portál iTutor
V ceně kurzů zakoupených na portál iTutor je Internetové studijní prostředí, ve kterém kurzy studujete.
Chcete-li kurzy využít například ve Vašem vlastním LMS, či chcete-li kurzy zpřístupnit v našem LMS kde budete mít k dispozici správcovské rozhranní pro administraci kurzů a uživatelů, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení obchod@kontis.sk.